Administratorem Państwa danych osobowych i/lub danych Państwa podopiecznych jest firma
Kamil Pakuła
NIP 123 146 65 78.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda.
Przetwarzany jest przede wszystkim adres mailowy.
Państwa dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesłania Państwu naszych informacji handlowych i marketingowych.
Twoje dane będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w ww firmie.
Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie elektronicznej.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres 1 roku chyba, że wcześniej podejmą Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej.
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

POWRÓT